วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

' Epigram2 '


"There is nothing either good or bad but thinking makes it so."
- - W.Shakespeare - -
ไม่มีสิ่งใดๆในโลกที่ดีหรือเลว มีแต่ความคิดของเราเท่านั้นที่ทำให้เกิดความดีและความเลว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น