วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

' Epigram '

v
v
v
"You get the best out of others when you give the best of yourself."
- - Harvey Firestone - -
คุณจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดของคนอื่น เมื่อคุณได้ให้สิ่งที่ดีที่สุดของคุณไป


"If you always do what interests you, then at least one person is pleased."
- - Katherine Hepburn - -
ถ้าคุณลงมือทำในสิ่งที่คุณสนใจอยู่ เสมอ อย่างน้อยจะมีคนคนหนึ่งที่พอใจ

^
^
^

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น